Biografie

Hans van Dokkum
Hans van Dokkum in zijn atelier in Utrecht

Op 17 augustus 1908 wordt in Rotterdam Hans Marinus van Dokkum geboren. Van 1926 tot 1930 volgt hij zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers in Amsterdam. In 1935 vestigt hij zich samen met zijn vrouw Rie in Utrecht. Hier zou hij zijn hele leven werkzaam blijven.